31Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận
32Thông báo giới thiệu chức danh Lãnh đạo và Trụ sở làm việc của BQL các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang
33Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2019  
34Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
35Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
36Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
37Quyết định phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm công suất và sản lượng điện khi xây ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2020
38Thông báo Địa điểm làm việc, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo, quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
39 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ Trung tâm điều tra, quy hoạch thiết kế NLN
40Quyết định Phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện  
41Thông báo vv giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Chiêm Hóa
42Thông báo chức danh chữ ký Trưởng Ban dân vận Tỉnh Uỷ
43Thông báo Giới thiệu chức danh và mẫu chữ kí ông Nguyễn Thành Hưng Quyền GĐ Sở y tế
44V/v triển khai sản phẩm Bảo hiểm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
45Thông báo chức danh, chữ ký của Vụ trưởng vụ Quản lý thiên tai cộng đồng