76Phối hợp quản lý việc học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học    
77Thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký lãnh đạo công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình SEED
78V/v thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
79V/v thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp
80V/v thực hiện phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ thi công sửa chữa cầu Nông Tiến, Km211+925, QL.37, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
81Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh
82Thông báo chức vụ và chữ ký cán bộ Văn phòng Bộ chỉ huy Quân sự
83Thông báo giới thiệu địa điểm làm việc, mẫu dấu cơ quan và chức danh
84Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào
85Thông Báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang( ông Trần Văn Sang )
86Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
87Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo trung tâm dịch vụ huyện Lâm Bình
88Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký của Ban giám đốc công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang.
89Thông báo vv giới thiệu địa điểm làm việc, mẫu dấu cơ quan và chức danh, chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
90Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025