Cầu nối sản xuất với tiêu dùng

- Tỉnh ta hiện có 79 sản phẩm OCOP và hàng trăm sản phẩm “tiền” OCOP được các địa phương xác định. Các sản phẩm này đều có chất lượng tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Hưởng ứng phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên dùng nông sản Tuyên Quang” qua nhiều kênh giới thiệu, quảng bá, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đã bắt đầu hình thành thói quen lựa chọn, sử dụng sản phẩm OCOP. Nắm bắt được xu thế này, nhiều cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã được thành lập, góp phần quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Nông nghiệp bệ đỡ nền kinh tế

Cha ông ta dạy “Dĩ nông vi bản”, trong mọi hoàn cảnh phải lấy nông nghiệp làm gốc, làm điểm tựa trước những biến cố cũng như cho sự phát triển. Nghị ...