Na Hang vào vụ đông

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng tại huyện vùng cao Na Hang, nông dân đang nô nức ra đồng trồng và chăm sóc cây vụ đông, đảm bảo đúng khung ...

Phát huy lợi thế cây bản địa

Với hệ sinh thái đa dạng, tỉnh ta có nhiều loại cây trồng bản địa quý hiếm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.