Vực lại ngành mía đường xứ Tuyên

Sau nhiều năm tụt dốc về diện tích và sản lượng, ngành mía đường Tuyên Quang đang có những tín hiệu tích cực khi vùng nguyên liệu đang dần được mở rộng trở lại.

Cú huých từ thích ứng linh hoạt

Thay vì “Zero Covid” (không có Covid-19), Nghị quyết 128 của Chính phủ với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã ...

Làm đường ở vùng cao

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn tạo thuận lợi cho việc đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, nhất là ở ...

Hàm Yên thắng lợi vụ cam

Niên vụ cam sành năm 2021 - 2022, người trồng cam trên địa bàn huyện Hàm Yên vui mừng, phấn khởi, bởi vụ cam năm nay bán được giá mà lại dễ tiêu thụ, ...