1. Văn bản số 1841/SNN-KL ngày 20/9/2022 V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên kiến nghị: Đối với Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021 đề nghị mở rộng nhiều đơn vị cung ứng cây giống để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân và bảo đảm chất lượng cây giống.
2. Văn bản số 1623/SNN-TTN ngày 24/8/2022 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã Nhân Mục để đưa vào sử dụng, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân. Cử triphản ánh, công trình được thi công từ năm 2020 đến nay chưa xong, việc xây dựng đường ống là mảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân.
3. Văn bản số 1633/SNN-TL ngày 24/8/2022 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các trạm đo mực nước tự động và thước đo cốt nước trên các dòng sông, để người dân biết chủ động thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, hạn chế những thiệt hại do mưa lũ và khi nhà máy thủy điện xả nước”.
4. Vản bản số 1590/SNN-PTNT ngày 19/8/2022 trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, cở sở vật chất vănhóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... để xã Yên Thuận đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới”.
5. Văn bản số 1591/SNN-PTNT ngày 19/8/2022 giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX đề nghị: “Sửa mẫu thiết kế 03 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, bể biogas theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc bổ sung mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện ở các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn”.
6. Văn bản số 1581/SNN-TL ngày 18/8/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn”.
7. Văn bản số 1585/SNN-TL ngày 19/8/2022 v/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnhquy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn”.
8. Văn bản số 1565/SNN-TL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét xử lý đoạn bờ suối Chả, kè suối Chả. Đoạn suối tiếp giáp giữa phường Hưng Thành và phường Tân Quang, cách đây một năm đã được Nhà nước kè suối cả 02 bên nhưng sau đợt lũ tháng 5, phía kè bên Tân Quang bị sạt lở khoảng 20 m, đá và lan can tụt xuống suối, làm hẹp dòng chảy, cẩn phải giải quyết ngay”
9. Văn bản số 1552/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX đề nghị:“Khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”.
10. Văn bản số 1553/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vì hiện nay xã loại I, mức kinh phí 300.000đ/ha quá thấp”.
11. Văn bản số 1026/SNN-KL ngày 03/6/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang “Đề nghị chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn xã, để có quỹ đất thực hiện các dự án về hỗ trợ đất ở và đất sản xuất...”
12. Văn bản số 1020/SNN-TL ngày 03/6/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn kinh phí Nhà nước.
13. Văn bản số 982/SNN-TTN ngày 31/5/2022 Về việc trả lời ý kiến cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng
14. Văn bản số 644/SNN-TL ngày 15/4/2022 v/v Trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn, đề nghị: Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long -Tân Tiến để phục vụ sản xuất”
15. Văn bản số 626 /SNN-KL ngày 14/4/2022 về trả lời ý kiến cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, đề nghị: Thực hiện cung ứng sớm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao kịp khung thời vụ cho nhân dân, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm