,

KHUYẾN NÔNG

Bàn giao giống, thức ăn, vật tư chăn nuôi dê thuộc Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại Tuyên Quang”

Ngày 11/6/2024, tại thôn Nà Chúc xã Hồng Quang huyện Lâm Bình, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lâm Bình, UBND xã Hồng Quang tổ chức bàn giao giống, thức ăn, vật tư chăn nuôi dê cho các hộ tham gia dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại Tuyên Quang”.