1. Kế hoạch số 01/KH-HĐTDCC ngày 01/7/2020 về tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019
2. 1.(TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Mô tả tuyến đường Chốt Bản Chủ trong thi tuyển
3. 2. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Bản cam kết tự đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình tham gia dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ tuyển dụng công chức năm 2019
4. 4. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức ngạch kiểm lâm viên năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BST ngày 03/7/2020
5. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT
6. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở NN và PTNT
7. Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
8. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2019
9. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn vốn của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
10. Trả lời ý kiến cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Công trình thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
11. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
12. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
13. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
14. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
15. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang