1. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020
2. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
3. 4. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức ngạch kiểm lâm viên năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BST ngày 03/7/2020
4. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT
5. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở NN và PTNT
6. Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
7. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2019
8. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn vốn của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
9. Trả lời ý kiến cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Công trình thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
10. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
11. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
12. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
13. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
14. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
15. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018