,

Cải cách hành chính

Dịch vụ công trực tuyến: Cần người đứng đầu quyết liệt

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ cao luôn được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Thực tế cho thấy trong quá trình triển khai ở đâu có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, nơi đó đạt hiệu quả cao. Để nâng cao hiệu quả DVCTT phải đặt mục tiêu phục vụ tối đa lợi ích của người dân, doanh nghiệp.