Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
2. Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021
3. Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Công bố thông tin

1. Danh sách “ các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh tuyên quang” (Tính đến ngày 20/10/2020)
2. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn
3. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.