Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Trong tỉnh

Đảng Đoàn

Chuyển đổi số

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

XD Nông thôn mới

Nông nghiệp sạch

Thị trường nông sản

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới

1. Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu/thôn nông thôn mới/thôn nông thôn mới kiểu mẫu/vườn mẫu nông thôn mới/huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
2. Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

Công bố thông tin

1. Quyết định số 736/QĐ-SNN ngày 28/11/2022 về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí vốn sự nghiệp năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
2. Quyết định số 734/QĐ-SNN ngày 25/11/2022 về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kinh phí đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT)  
3. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH