,

Trồng trọt

Nông dân Hoàng Khai thu hoạch dưa chuột bao tử

Hoàng Khai là xã có truyền thống trồng cây vụ đông của huyện Yên Sơn, năm 2023 này, UBND xã phối hợp với Công ty cổ phần Đồng Xanh triển khai dự án liên kết trồng cây dưa chuột bao tử, bao tiêu đầu ra sản phẩm. Sau một tháng chăm sóc, đến nay những diện tích trồng đầu tiên đã cho thu hoạch, những hộ trồng dưa đang tích cực thu hái để sản phẩm đạt tiêu chuẩn, giá thành cao nhất.

Kỳ vọng từ tín chỉ các bon rừng

Là địa phương có độ che phủ rừng nằm trong tốp đầu cả nước, Tuyên Quang có tiềm năng lớn để phát triển dịch vụ tín chỉ các bon rừng. Việc tham gia ...

Đưa sản phẩm chè ra thế giới

Hơn chục năm nay, mô hình liên kết sản xuất giữa Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm và các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đã nâng cao giá trị bền vững của ...

Hy vọng vực lại vùng mía xứ Tuyên

Vụ ép 2023-2024, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương tăng giá thu mua mía nguyên liệu lên 1,3 triệu đồng/tấn, mở ra hy vọng khôi phục diện tích mía ở ...