Không trồng cây Tếch lai khi chưa có đánh giá khảo nghiệm

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hàm Yên xuất hiện doanh nghiệp mời gọi người dân bỏ vốn đầu tư mua giống cây Tếch lai để trồng rừng. Tuy nhiên, khuyến cáo từ ngành chuyên môn, bà con cần thận trọng bởi đây là cây ngoại lai, chưa được trồng khảo nghiệm, chưa có đánh giá khoa học.

Nghiệm thu đề tài cải tạo giống lạc L14

Ngày 9-9, tại xã Phúc Sơn, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản ...