Hiệu quả mô hình trồng lạc L14 Vụ Đông

Mô hình trồng lạc L14 vụ đông tại thôn Tát Kẻ xã Khâu Tinh (Na Hang) đã cho thu hoạch và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Qua đó, góp phần thực hiện chuyển đổi thói quen từ sản xuất một vụ ngô sang trổng thêm một vụ lạc tăng hệ số sử dụng đất tăng thu nhập và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con nông dân vùng đặc biệt khó khăn.

Để cây mía “ngọt” hơn

Những điều chỉnh về giá thu mua, chính sách hỗ trợ trồng mới, trồng lại... từ Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đang “kéo” nông dân quay lại với ...

Hàm Yên chăm sóc cây cam sau thu hoạch

Huyện Hàm Yên có hơn 7.200 ha cam, trong đó diện tích cam VietGAP là 870 ha, cam hữu cơ là 24,4 ha. Thời điểm này, cây cam đang trong giai đoạn ra ...

Phòng trừ sâu, bệnh hại lúa xuân

Vụ xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo cấy được hơn 18.490 ha lúa, trong đó có hơn 5.639 ha trà chính vụ và hơn 12.855 ha trà muộn. Hiện nay, lúa ...