Bảo vệ cây trồng mùa mưa lũ

Các chuyên gia thời tiết nông nghiệp nhận định rằng, khả năng mùa mưa lũ sẽ đến muộn hơn, nguy cơ đe dọa đến giai đoạn quyết định của cây trồng vụ ...

Vào vụ mới

Những ngày này đi trên khắp xứ đồng của tỉnh, đâu đâu cũng bắt gặp bà con nông dân tranh thủ ra đồng cày bừa, gieo cấy lúa hè thu đúng khung thời vụ. ...