Giữ rừng ở Khau Tinh

Khau Tinh nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng của huyện Na Hang. Trong những năm qua, Trạm Kiểm lâm Khau Tinh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm ...