Tuyên Quang: Thực hiện mục tiêu trồng mới trên 10.000 ha rừng

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 10.100 ha rừng, trong đó, trồng rừng tập trung 9.700 ha. Ngay từ đầu năm các địa phương và các chủ rừng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép phong trào Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hòa Phú mùa nối mùa

Để bảo đảm tiến độ gieo cấy vụ xuân đúng khung thời vụ, sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nông dân xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) đã xuống đồng gieo cấy với quyết ...

Nông Tiến phục hồi đào sau Tết

Sau những ngày Tết, người trồng đào phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) lại tất bật “đón” đào về chăm sóc, phục hồi.