Tuyên Quang: Lâm Bình bảo vệ, phát triển rừng

Ông Hoàng Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết: Với phương châm bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020-2025 đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Lâm Bình tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng cho 703 hộ ở các thôn bản. Theo đó, các nhóm hộ đã được củng cố, phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư bảo vệ rừng. Các xã tiếp tục duy trì và củng cố các tổ, đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng lấy lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng.

Cung ứng đủ giống cho sản xuất vụ đông

Thời điểm này đang vào cao điểm gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là ngô lấy hạt và làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, qua kiểm tra sản xuất của đoàn ...