,

Thư viện Video

Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Thời sự

Đảng - Đoàn thể

Chuyển đổi số

Tin Hoạt động

Chất lượng, chế biến và PTTT

Trồng trọt-BVTV

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp tốt

Thị trường nông sản

KHUYẾN NÔNG

Tin hoạt động

Tuyên truyền chính sách

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Hưởng ứng sự kiện

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới cập nhật

1. Về việc cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin
2. Quyết định bãi bỏ 05 Quyết định về quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
3. Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực đối với từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộcSở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang  

Công bố thông tin

1. Danh sách nguồn giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thời điểm 15/5/2024)
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 15/5/2024)
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 15/4/2024)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH