Sản xuất vụ Xuân 2020: Vượt khó khăn, giành thắng lợi

Sản xuất vụ Xuân 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thường. Ngành Nông nghiệp, các địa phương và nông dân đã bám sát đồng ruộng, khắc phục bất lợi, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất. Toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy 19.225 ha lúa, đạt 102,3% kế hoạch năm, năng suất lúa ước đạt 60,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt 115.517 tấn.

Lợi ích kép từ trồng chè xen cây bóng mát

Trồng chè xen cây bóng mát đang mang lại lợi ích kép cho người dân, giảm thiểu tác động của nắng nóng, giúp cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Đặc ...

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thường, mưa nhiều, thời gian nắng ít hơn so với những năm trước. Theo dự báo, nhiều diện tích ...

Sản xuất rau, củ theo tiêu chuẩn VietGAP

Diện tích sản xuất rau, củ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng nông nghiệp. Tuy nhiên, loại nông sản này đang ...