,

Tin sản xuất

Thúc đẩy sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ

Thời gian qua, việc sử dụng phân bón vô cơ (còn gọi là phân hóa học) để lại nhiều hệ lụy với môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng nông sản vì chỉ khoảng 50% lượng phân bón được cây trồng hấp thụ, 50% còn lại sẽ bị rửa trôi, thẩm thấu vào nguồn nước hoặc bay hơi, gây ô nhiễm môi trường…

Đẩy mạnh giao rừng và đất lâm nghiệp

Để ổn định đời sống cho người dân và góp phần quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Tuyên Quang hiện đang tập trung thực hiện giao rừng trồng bằng vốn ...