Nông dân thôn Ngọc Quang, xã Kim Bình thi đua phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Bằng ý chí, quyết tâm và sự cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Ngọc Quang, xã Kim Bình đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông nông thôn mới nâng cao.

Mùa ổi Kim Phú

Đã hơn 10 năm kể từ ngày đầu tiên những cành ổi lê, ổi găng, ổi không hạt được bà con nông dân đem về trồng thử nghiệm trên đất Kim Phú (TP Tuyên ...

Muốn làm hữu cơ, đất phải khỏe

Làm nông nghiệp hữu cơ những năm đầu có thể gặp nhiều khó khăn, lãi chưa cao, tiêu thụ còn khó khăn, nhưng lợi ích lớn nhất là giúp khỏe đất, khỏe ...

Nhân rộng các cửa hàng nông sản sạch

Hiện nay, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, việc lựa chọn hàng hóa, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm ...