Tạo động lực phát triển

Hoạt động khoa học và công nghệ đã tác động tích cực vào tất cả các lĩnh vực và đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Mùa chè xuân trên núi cao Thổ Bình

Chè Shan Khau Mút ở xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) là một trong những giống chè cho chất lượng trà thơm ngon số một ở Tuyên Quang.