42 công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới

5 năm qua, các chương trình, các phong trào của tuổi trẻ được Huyện Đoàn Sơn Dương triển khai sâu rộng trên địa bàn, góp sức trẻ vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

“Chắp cánh” sản phẩm OCOP

Chuyển đổi số để tiêu thụ nông sản là xu thế tất yếu trong nền kinh tế 4.0 hiện nay. Đặc biệt, chuyển đổi số trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” ...

Đồng lòng ở Khuôn Thống

Thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) là 1 trong 22 thôn đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này là sự chung sức, đồng ...