Nhân Lý sản xuất chè an toàn

Chè là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân xã Nhân Lý (Chiêm Hóa). Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, bảo đảm an toàn cho người sản xuất và tiêu dùng, những năm gần đây xã Nhân Lý hướng người dân sản xuất chè an toàn, đưa chè thành sản phẩm đặc trưng của xã.