Ứng phó biến đổi khí hậu từ các mô hình nông lâm kết hợp

Thời gian qua, nông nghiệp Tuyên Quang tuy đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Thực trạng này buộc ngành Nông nghiệp tỉnh phải có những giải pháp ứng phó về lâu dài.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ

Đó là hướng đi mà tỉnh Tuyên Quang hướng tới. Tỉnh này cũng đã triển khai thành công một số mô hình cam, bưởi hữu cơ chuyển đổi.

Tiền đề để sản xuất nông nghiệp sạch

Sau khi cán đích nông thôn mới, các địa phương đã bắt tay vào xây dựng các thôn mẫu, vườn mẫu. Trong đó, các khu vườn kiểu mẫu được coi là tiền đề để ...