,

Phát triển nông thôn

Giao thông tạo sức bật cho nông thôn mới

Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 -2025, đã và đang đem lại những lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân tại nhiều địa phương. Giao thông được đầu tư, hoàn thiện tạo nên sự đổi thay và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Duy trì mô hình trồng dưa trong nhà lưới

Từ diện tích nhà lưới rộng 2.500m2 được xây dựng để trồng cây dưa lưới, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã tận dụng mặt bằng để ...