Phối hợp tuyên truyền sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Chiều 22-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh và ký kết chương trình tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi ...