Nông nghiệp sạch và thương hiệu

Từ một tỉnh chưa có tên trong bản đồ các sản phẩm nông nghiệp, Tuyên Quang đã vươn tầm đứng vào top đầu trong khu vực miền núi phía Bắc với giá trị ...

Hướng đi mới nâng giá trị chè xứ Tuyên

Hiện, HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh đang quản lý, cung cấp ra thị trường 7 sản phẩm trà đạt OCOP cấp tỉnh. Để nâng cao giá trị, tạo thuận ...