“Trẻ hóa” hợp tác xã

Qua rồi cái thời hợp tác xã chỉ dành cho những người nông dân có tuổi, sau khi triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh, hợp tác xã đã ...

Hàm Yên thu trên 600 tỷ đồng tiền cam

Thông tin từ Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên, đến thời điểm này, các trang trại, nhà vườn trên địa bàn huyện đã thu hoạch, tiêu thụ được 60.000 ...