Nông thôn mới thành công chỉ khi nông dân giàu có

Những năm qua, từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn) đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, với các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.