,

Phát triển nông thôn

Người tự chế ra máy làm miến OCOP 5 sao

Ông Nguyễn Văn Ba - Giám đốc HTX Miến Việt Cường đã sáng chế ra dây chuyền phơi miến bán tự động chạy bằng ròng rọc, tăng năng suất lên đến 1 tấn ...