Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm21/2/2019 11:25

Quản lý hiệu quả đất nông trường, lâm trường quốc doanh

Nghị định 118/2014/NÐ-CP của Chính phủ đặt mục tiêu sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, trong đó có yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên rừng bền vững.


Sản xuất cây giống tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Cạn. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ðến nay, sau hơn bốn năm thực hiện, nhiều địa phương đã hoàn thành rà soát, cắm mốc ranh giới. Tuy nhiên, việc sắp xếp, đổi mới các nông trường, lâm trường thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả chưa như kỳ vọng đặt ra…

Hiệu quả chưa cao

Tính đến nay, cơ bản các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác rà soát, cắm mốc ranh giới giữa các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp và hoàn thành về đo đạc lập bản đồ địa chính. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã cơ bản hoàn thành tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi các nông trường, lâm trường để làm cơ sở xử lý các yếu kém, vướng mắc. Tại một số địa phương, các nông trường, lâm trường cũng đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, phương án sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả sắp xếp, đổi mới các nông trường, lâm trường thực hiện vẫn chậm, hiệu quả còn thấp. Phần lớn các địa phương mới chỉ xây dựng được phương án sử dụng đất, còn nhiều nơi chưa phê duyệt phương án sử dụng quỹ đất bàn giao về địa phương. Tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ở các địa phương còn chậm; chất lượng kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư và các đơn vị thi công có nơi chưa đầy đủ, mang nặng tính hình thức.

Tại một số địa phương, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai có nguồn gốc nông trường, lâm trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để; chưa phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất… Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chỉ rõ, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai có nguồn gốc nông trường, lâm trường hiện nay chưa được giải quyết triệt để, nhiều vụ việc còn kéo dài nhưng chưa có biện pháp xử lý.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn khẳng định, thực tế quy mô quản lý của các nông trường, lâm trường là quá lớn, nguồn lực lại mỏng và công cụ quản lý thô sơ dẫn đến tình trạng nhiều nông trường, lâm trường không kiểm soát được gây lãng phí tài nguyên đất và tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, lịch sử hình thành các nông trường, lâm trường trải qua nhiều giai đoạn với nhiều chính sách quản lý khác nhau, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Phần lớn các nông trường, lâm trường đều có địa hình khó khăn; tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng di dân tự do kéo dài và phân tán nhiều khu vực.

Các nông trường, lâm trường, Ban quản lý rừng, quản lý quỹ đất rừng lớn nhưng lại cho thuê khoán, không quản lý hoặc quản lý yếu kém để lấn chiếm, người dân tự ý phá rừng làm nương rẫy, nhiều hộ dân tự ý chuyển nhượng nhiều lần, một số tự ý đầu tư tạo lập tài sản trên đất. Do đó, việc giải quyết vấn đề đất đai và tài sản gắn liền với đất khi sắp xếp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp để quản lý và sử dụng gặp nhiều khó khăn, chi phí bồi thường lớn.

Giải pháp tháo gỡ

Tại hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên” diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường; giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, kiểm soát di dân tự do; ổn định trật tự an ninh xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân; giảm đến mức thấp nhất và triệt tiêu tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất đai, phá rừng lấy đất sản xuất. Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông nghiệp, lâm nghiệp phải gắn với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa phù hợp chủ trương, định hướng tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, để quản lý hiệu quả đất đai có nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh, thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan và các địa phương cần tăng cường hiệu lực quản lý, sử dụng tốt nguồn lực đất đai hiện tại của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp. Trong đó, cần rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số;... để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thực tiễn.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản triển khai, hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội và Nghị định 118/2014/NÐ-CP của Chính phủ, cần xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, lấn chiếm, tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Các địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, có cơ chế xây dựng, phát triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, đổi mới mô hình quản lý các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ cao, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của vùng, địa phương.

Cùng với đó, cần tiếp tục khảo sát đánh giá về công tác quản lý đất đai và công tác quản lý, sử dụng đất nông trường, lâm trường; tập trung thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất, trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất nông trường, lâm trường. Ðồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi sát sao, hướng dẫn các địa phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó, quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông trường, lâm trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương.

Các nông trường, lâm trường, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, doanh nghiệp, thực hiện rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập phương án sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với các ban quản lý rừng, các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp không thuộc diện thực hiện sắp xếp. Chủ động quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung, quy định định mức diện tích đất ở vùng nông thôn; có kế hoạch khắc phục tình trạng di cư tự phát, dân cư trú phân tán trên diện rộng trong diện tích đất do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng quản lý, sử dụng. Thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới, ranh giới và cho thuê đất đối với phần diện tích mà nông trường, lâm trường giữ lại để quản lý, sử dụng, không để tái lấn chiếm, tranh chấp...

Theo Nhân Dân điện tử

Lượt xem: 768

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 88/TT&BVTV ngày 15/5/2019 về việc Phòng chống sâu bệnh trên cây lâm nghiệp

Văn bản số 651/SNN-TL về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Công văn số 716/SNN-TTBVTV về việc sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ hè thu, mùa, vụ đông năm 2019

Văn bản số 701/SNN-TTBVTV về việc phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 657/SNN-TTBVTV về việc đôn đốc sản xuất vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2019

hướng dẫn phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2019

Thông báo lịch mùa vụ nôi trồng thủy sản

Tuyên truyền, vận động người dân không dùng máy kích điện và các dụng cụ khác để bắt giun đất theo kiểu tận diệt

Công văn số 505/SNN-TT&BVTV về việc thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Thông báo Kết luận cuộc họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1249453- Đang online : 2041