Tin tức › Thông tin tuyên truyền - PBGDPL21/1/2019 16:13

Đề xuất 19 sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam. Trong đó, Bộ đề xuất Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán gồm 19 sản phẩm.

Theo dự thảo, 19 sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán gồm: 1- Ngô; 2- Thóc; 3- Lúa mì; 4- Gluten; 5- Đậu tương; 6- Khô dầu; 7- Sắn; 8- Nguyên liệu có nguồn gốc thủy sản; 9- Nguyên liệu có nguồn gốc động vật; 10- Dầu thực vật và mỡ động vật; 11- Hạt ngũ cốc các loại; 12- Dầu cá; 13- Thức ăn thô; 14- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Distillers Dried Grains Solubles); 15- Sữa và sản phẩm từ sữa; 16- Mía, rỉ mật; 17- Khoai; 18- Các loại bã; 19- Ure. Trong đó, Ure (chỉ dùng làm thức ăn bổ sung cho gia súc nhai lại).

Bộ cũng đề xuất Danh mục sản phẩm nguyên liệu đơn thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam gồm 15 axit amin bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, 27 vitamin bổ sung trong thức ăn chăn nuôi và 4 hợp chất hóa học bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn đề xuất tại Thông tư này phải đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và được công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu thông trên thị trường.

Cơ sở trong nước sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn với mục đích thương mại phải đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện sản xuất quy định tại Điều 7 Nghị định số 39/2017/NĐ/CP ngày 04/4/2017 ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản và Điều 3 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Cơ sở tại nước ngoài sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn để xuất khẩu vào Việt Nam phải có một trong trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định số 39/2017/NĐ/CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

nguồn: chinhphu.vn

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 693356- Đang online : 5505