Tin tức › Khuyến nông - Khoa học công nghệ8/1/2019 9:53

Tin hoạt động khuyến nông

Trong tháng 11, Trạm Khuyến nông huyện Yên Sơn phối hợp với Viện Chiến lược chính sách dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc trung ương tổ chức bàn giao 60 con bò cái cho 15 hộ nghèo, cận nghèo của xã Phúc Ninh và xã Tiến Bộ. Đây là Dự án “Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” thuộc Chương trình nông thôn mới tại các xã khó khăn vùng dân tộc và miền núi.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng mô hình thí điểm phát triển chăn nuôi bò thịt gia trại theo phương thức chăn nuôi tập trung, thâm canh, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ngân hàng bò, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở mô hình, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại vùng đặc biệt khó khăn.
 

====================

Tháng 12, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Hàm Yên và Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương tổ chức tổng kết “Mô hình trồng giống mía mới, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh, liên kết với nhà máy tiêu thụ mía nguyên liệu” tại xã Bình Xa (Hàm Yên). Quy mô 6 ha/25 hộ tham gia, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, 50% phân đạm ure, phân lân, phân Kali, vôi bột và thuốc bảo vệ thực vật. Qua theo dõi đánh giá giống mía KK3 và giống LK92-11 có nhiều ưu điểm vượt trội hơn các giống mía đang trồng tại địa phương như kháng bệnh thối đỏ thân và không mắc bệnh than, ít nhiễm sâu đục thân, khả năng chống đổ khá; tỷ lệ nẩy mầm cao, mật độ hữu hiệu cao, đẻ nhánh tốt, lưu gốc tốt; tán lá dầy, giữ được độ ẩm cho đất, chịu thâm canh cao; độ đường cao. Năng suất giống mía LK92 - 11 đạt 84,6 tấn/ha cao hơn giống mía đối chứng tại địa phương 16,6 tấn/ha (tăng 24 %); năng suất giống mía KK3 đạt 87,4 tấn/ha cao hơn giống mía đối chứng tại địa phương 19,4 tấn/ ha (tăng 28,5%)./.

 
 

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877476- Đang online : 4779