Tiếp cận thông tin › Mẫu phiếu16/8/2018 10:24

Các mẫu phiếu sử dụng trong tiếp cận thông tin

Tên mẫu phiếu Tải về
- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân  
- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp  
- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin  
- Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin  
- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin
- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin  
- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận   

Lượt xem: 286

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1031221- Đang online : 5792