Tin tức › Trồng trọt - BVTV30/5/2018 21:55

Dự kiến sinh vật gây hại trong thời gian tới (Từ ngày 29/5/2018 đến ngày 05/6/2018

1. Cây lúa

1.1. Lúa xuân muộn (chín sáp-chín thu hoạch)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 3 gây hại, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, nơi cao 1.000-2.000 con/m2. Rầy lứa 4 sẽ bắt đầu nở và gây hại rải rác trên lúa và gốc rạ;

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2. Trưởng thành cuốn lá nhỏ lứa 4 sẽ vũ hóa rải rác;

- Sâu đục thân gây bông bạc rải rác, tỷ lệ hại nơi cao cục bộ 3-5% số bông;

- Bọ xít dài tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 3-4 con/m2, nơi cao 8-10 con/m2;

- Bệnh đạo ôn cổ bông  tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm nếp, BC15..., tỷ lệ hại phổ biến 1-2 %, nơi cao 10-20 % số bông;

- Bệnh đen lép hạt phát sinh, gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số hạt;

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 20-30 % số dảnh;

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát sinh gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá.

1.2. Mạ mùa (mới gieo-mũi chông)

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 con/m2;

- Chuột, ốc bươu vàng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số dảnh;

2. Cây ngô (chín sáp-chín thu hoạch)

- Sâu đục bắp, rệp hại bắp gây hại rải rác;

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-20% số lá, cây.

3. Cây chè (ra búp)

- Rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá;

- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

4. Cây mía (vươn lóng)

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2-5 %, nơi cao 5-10 % số cây.

 5. Cây có múi (quả non)      

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên hao quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số lá;

- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.

6. Cây nhãn, vải (quả non-xanh-chín thu hoạch)

- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

7. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

CC TT&BVTV

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 695998- Đang online : 8153