Tin tức › Thủy lợi - PCLB-GNTT1/9/2017 8:14

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

I. Diễn biến:
1. Thông tin về mưa, mực nước sông Lô:
Từ 07h ngày 31/8 đến 07h ngày 01/9: Các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng, lượng mưa tại các điểm đo mưa như sau:
 

Trạm Tuyên Quang Yên Sơn Hàm Yên Chiêm Hóa Na Hang Sơn Dương Kim Quan Đạo viện Sơm Nam Thổ Bình
Lượng mưa 29.0 55.0 - 13.0 51.0 89.0 4.0 4.0 2.0 -
 
Mực nước lúc 07h ngày 01/9 tại thành phố Tuyên Quang là 19.31m. Đang xuống chậm.
 
2. Thông tin về trạng thái thủy điện Tuyên Quang 
 
STT Nội dung Đơn vị Giá trị
A Ngày 31/8/2017    
I Tình hình thủy văn    
1 Mực nước thượng lưu lúc 24h00’ m 117.16
2 Mực nước hạ lưu lúc 24h00 ‘ m 52.07
3 Cột nước lúc 24h00’ m 65.09
4 Lưu lượng nước về hồ trung bình ngày     m3/s 1244
5 Lưu lượng nước trung bình chạy máy ngày m3/s 611
6 Lưu lượng nước xả tràn trung bình ngày (02 cửa xả) m3/s 931
II Trạng thái làm việc của công trình, thiết bị Bình thường
B Lúc 06h00’ ngày 01/9/2017    
I Tình hình thủy văn    
1 Mực nước thượng lưu                                    m 117.15
2 Mực nước hạ lưu m 52
3 Lưu lượng nước về hồ m3/s 1142
4 Lưu lượng nước chạy máy m3/s 553
5 Lưu lượng nước xả tràn (02 cửa xả) m3/s 603
II Trạng thái làm việc của công trình, thiết bị Bình thường

3. Công tác chỉ đạo, triển khai:

 Tiếp tục thực hiện Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 50/CĐ-TW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh theo dõi tình hình mưa, lũ trên địa bàn, rà soát tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

II. Tình hình thiệt hại:

Ngày 31/8 chưa ghi nhận thiệt hại nào trên địa bàn tỉnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, cập nhật diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại báo cáo theo quy định.
 

Lượt xem: 15163

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 412710- Đang online : 2443