Tin tức › Thủy lợi - PCLB-GNTT1/9/2017 8:14

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

I. Diễn biến:
1. Thông tin về mưa, mực nước sông Lô:
Từ 07h ngày 31/8 đến 07h ngày 01/9: Các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng, lượng mưa tại các điểm đo mưa như sau:
 

Trạm Tuyên Quang Yên Sơn Hàm Yên Chiêm Hóa Na Hang Sơn Dương Kim Quan Đạo viện Sơm Nam Thổ Bình
Lượng mưa 29.0 55.0 - 13.0 51.0 89.0 4.0 4.0 2.0 -
 
Mực nước lúc 07h ngày 01/9 tại thành phố Tuyên Quang là 19.31m. Đang xuống chậm.
 
2. Thông tin về trạng thái thủy điện Tuyên Quang 
 
STT Nội dung Đơn vị Giá trị
A Ngày 31/8/2017    
I Tình hình thủy văn    
1 Mực nước thượng lưu lúc 24h00’ m 117.16
2 Mực nước hạ lưu lúc 24h00 ‘ m 52.07
3 Cột nước lúc 24h00’ m 65.09
4 Lưu lượng nước về hồ trung bình ngày     m3/s 1244
5 Lưu lượng nước trung bình chạy máy ngày m3/s 611
6 Lưu lượng nước xả tràn trung bình ngày (02 cửa xả) m3/s 931
II Trạng thái làm việc của công trình, thiết bị Bình thường
B Lúc 06h00’ ngày 01/9/2017    
I Tình hình thủy văn    
1 Mực nước thượng lưu                                    m 117.15
2 Mực nước hạ lưu m 52
3 Lưu lượng nước về hồ m3/s 1142
4 Lưu lượng nước chạy máy m3/s 553
5 Lưu lượng nước xả tràn (02 cửa xả) m3/s 603
II Trạng thái làm việc của công trình, thiết bị Bình thường

3. Công tác chỉ đạo, triển khai:

 Tiếp tục thực hiện Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 50/CĐ-TW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh theo dõi tình hình mưa, lũ trên địa bàn, rà soát tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

II. Tình hình thiệt hại:

Ngày 31/8 chưa ghi nhận thiệt hại nào trên địa bàn tỉnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, cập nhật diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại báo cáo theo quy định.
 

Lượt xem: 15056

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Công văn số 14/PCTT-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

Công văn số 1596/SNN-TL Về việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 178974- Đang online : 2006