Tin tức › Trồng trọt - BVTV30/3/2017 15:37

Dự báo dịch hại cây trồng trong tuần (03/4 đến 09/4/2017)

1. Cây lúa

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, nơi cao 80-100 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Châu chấu, bọ xít đen gây hại rải rác;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm: BC 15, Nếp, HT1, các giống lúa lai, ...tỷ lệ hại phổ biến 5-8 % số lá, cục bộ nơi cao 20-50 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

2. Cây ngô

-  Sâu cắn nõn, sâu đục thân, châu chấu gây hại rải rác;

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 15-25 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu khoang, sâu cuốn lá, ruồi đục thân gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, bệnh đốm lá lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác;

- Bệnh thối búp, bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ trĩ, bọ hung đục gốc  gây hại rải rác;

- Bệnh trắng lá gây hại rải rác.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân, sùng hại gốc gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số lá;

- Nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải rác;

- Ruồi hại hoa, rệp muội gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, nơi cao 2- 5 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng, bệnh thán thư  lá gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo, gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.
 

CC TT&BVTV

Lượt xem: 1748

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 255654- Đang online : 385