Tin tức » Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Một số kết quả về nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn là một nội dung, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa xuân 2018 TQĐT - Thực hiện chủ trương cơ giới hóa trong nông nghiệp, Tuyên Quang đã có chính sách hỗ trợ lãi suất mua máy làm đất, hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy nông nghiệp từ nguồn vốn Dự án IFAD. Đây là đòn bẩy cho sản xuất phát triển, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, tiết kiệm chi phí, hạn chế thất thoát hạt thóc ngoài đồng, giảm sức lao động. Đồng thời, giải quyết tình trạng thiếu nhân công lao động trong thu hoạch, giải phóng đất nhanh, chủ động quỹ thời gian cho sản xuất vụ mùa.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng ưu tiên đào tạo cho lao động ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, tạo điều kiện hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất; chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Một số kết quả thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Với việc triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách tín dụng đầu tư hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh được ban hành trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất góp phần quan trọng trong việc huy động các nguồn lực nhằm phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 -2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Sau hơn 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sản xuất nông sản gắn với thị trường tiêu thụ.

Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tuyên quang năm 2018 Ngày 21 tháng 12 năm 2017, phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 đã thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Tổ chức sản xuất theo hướng "Mỗi xã một sản phẩm" “Mỗi làng một sản phẩm” là phong trào bắt đầu được khởi xướng ở Oita (Nhật Bản) từ năm 1979, nhằm khuyến khích mỗi làng lựa chọn một sản phẩm đặc biệt cho khu vực và phát triển nó lên thành sản phẩm quốc gia và toàn thế giới.

Trang trước - Trang tiếp

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 11/CĐ-TCTL ngày 13/8 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng của cán bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đôn đốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen

Về việc tăng cường công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò giống thuộc các nguồn vốn hỗ trợ

Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 25/7/2018  V/v hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất vụ Xuân, Hè thu 2018

Công văn số 1153/SNN-TL ngày 27/7/2018 về việc phòng tránh mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Công điện số 08/CĐ-TCTLQLCT ngày 24/7/2018 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng cho cây trồng. Đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp.

Công văn 282/BC-SNN Báo cáo tổng hợp thiệt hại do mưa, gió lốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 từ ngày 20 đến ngày 23/7/2018

Công điện số 14/CĐ-TW ngày 18/7/2018 của Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, TT&TKCN chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất

Văn bản số 1121/SNN-TL ngày 17/7/2018 về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Văn bản số 813/TT-CLT ngày 17/7/2018 V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão Sơn Tinh

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 648492- Đang online : 1931