,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

301. Văn bản số 1174/SNN-CNTY ngày 19/7/2019 V/v tăng cường thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
302. Về việc triển khai các biện pháp kiểm soát, vận chuyển lợn giống trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
303. Văn bản 1155/SNN-KH ngày 18/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2020 ( Kèm văn bản, biểu mẫu báo)
304. Văn bản số 1063/SNN-TS ngày 02/7/2019 V/v tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm
305. Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
306. Công văn số 1900/UBND-NLN ngày 05/7/2019 về việc rà soát tổng đàn lợn thực tế trên địa bàn tỉnh
307. Công văn số 1066/SNN-TTBVTV ngày 03/7/2017 về việc chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2019
308. Công văn số 1071/SNN-TL Về việc cảnh báo mưa to gây lũ quét, trượt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 02.
309. Văn bản số 1048, ngày 1/7/2019 về việc tăng cường củng cố hoạt động các trạm, chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
310. Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
311. Công văn số 632/TĐTQ ngày 25/6/2019 v/v đảm bảo an toàn công trình đang thi công khi hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ
312. Công điện số 04/CĐ-TW hồi 13h00 ngày 24/6/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN chỉ đạo ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất
313. Văn bản số 1004/SNN-TL ngày 21/6/2019 về việc chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, xả lũ hồ thủy điện
314. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
315. Văn bản số 960/SNN-KH ngày 13/6/2019 V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019