,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

256. Văn bản số 1554/SNN-TTBVTV ngày 14/10/2020 v/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với bão số 7,8
257. Công điện về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
258. Hướng dẫn lập Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai.
259. Văn bản số 1151/SNN-TTBVTV ngày 08/10/2020 về việc đôn đốc sản xuất vụ đông năm 2020
260. Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
261. Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
262. Khuyến cáo phòng chống bệnh chết héo cây keo
263. Văn bản số 2552 /UBND-NLN ngày 17/8.2020 về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
264. Chỉ thị 5277/CT ngày 07/8/2020 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
265. Văn bản số 1241/SNN-TLngày 20/8/2020 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4
266. Công điện của Tổng cục PCTT về việc Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
267. Công văn số 1427/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/8/2020 về việc Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới
268. Văn bản số 110/SNN-KL ngày 29/7/2020 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng
269. Công văn số 1139/SNN-TS ngày 03/8/2020 V/v chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản và phát triển thủy sản bền vững
270. Công văn số 30 /PCTT ngày 31/7/2020 về việc Chủ động, sẵn sàng ứng phó mưa lũ, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới