331. Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
332. Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018
333. Thông báo Kết luận cuộc họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019
334. Công văn số 505/SNN-TT&BVTV về việc thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
335. Tuyên truyền, vận động người dân không dùng máy kích điện và các dụng cụ khác để bắt giun đất theo kiểu tận diệt
336. Thông báo lịch mùa vụ nôi trồng thủy sản
337. Hướng dẫn phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2019
338. Công văn số 657/SNN-TTBVTV về việc đôn đốc sản xuất vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2019
339. Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
340. Văn bản số 701/SNN-TTBVTV về việc phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác
341. Công văn số 716/SNN-TTBVTV về việc sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ hè thu, mùa, vụ đông năm 2019
342. Công văn số 1674/SNN-TrTr về việc thu hái, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho chè.
343. Công văn số 1644/SNN-TL V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi phục vụ sơ kết 5 năm triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
344. Công văn số 21/PCTT về việc cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
345. Công văn số 190/BVTV-KT về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa năm 2015