,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

271. Văn bản số 2032/SNN-CNTY ngày 31/12/2019 về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP
272. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020  
273. Hướng dẫn số 1860/HD-SNN ngày 25/11/2019 thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý,phụ trách theo Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đến năm 2020
274. Công văn số 1936/SNN-TS về việc phòng chống rét, dịch bệnh trong sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản
275. Văn bản số 252/TTBVTV-TTr Về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019
276. Công văn số 229/TTBVTV-TTrPC về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
277. Hướng dẫn thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
278. Văn bản số 1812/SNN-CNTY ngày 14/11/2019 về một số giải pháp tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh
279. Văn bản số 1793/SNN-KL ngày 11/11/2019 V/v tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
280. Văn bản số 1728/SNN-TTBVTV V/v hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2020
281. Văn bản số 1584/SNN-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
282. Văn bản số 1480/SNN-TTBVTV ngày 16/9/2019 về việc tập trung đôn đốc sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2019
283. Văn bản số 29/PCTT ngày 10/9/2018 v/v Triển khai, sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng mưa lũ gây trượt lở lở đất, lũ ống, lũ quét
284. Báo cáo cáo 435/BC-SNN v/v Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
285. Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật