241. Công văn số 1071/SNN-TL Về việc cảnh báo mưa to gây lũ quét, trượt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 02.
242. Văn bản số 1048, ngày 1/7/2019 về việc tăng cường củng cố hoạt động các trạm, chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
243. Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
244. Công văn số 632/TĐTQ ngày 25/6/2019 v/v đảm bảo an toàn công trình đang thi công khi hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ
245. Công điện số 04/CĐ-TW hồi 13h00 ngày 24/6/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN chỉ đạo ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất
246. Văn bản số 1004/SNN-TL ngày 21/6/2019 về việc chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, xả lũ hồ thủy điện
247. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
248. Văn bản số 960/SNN-KH ngày 13/6/2019 V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019
249. Chỉ thị tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
250. Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi
251. Văn bản số 927/SNN-QLCL về việc tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè
252. Văn bản hướng dẫn truy cập, khai thác số liệu quan trắc 18 trạm đo mưa tự động phục vụ công tác phòng chống thiên tai    
253. Văn bản số 1561/UBND-NLN ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi
254. Công văn số 89/TTBVTV-BVTV về việc phòng chống bệnh trên cây lâm nghiệp
255. Công văn số 865/SNN-CNTY ngày 28/5/2019 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi