61. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
62. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
63. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Sơn Dương kiến nghị về “một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng”
64. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị “Xây dựng phai tưới tiêu cho cánh đồng ruộng thôn Nà Tang”
65. V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị “Duy trì hoạt động của công trình nước sạch cho thôn 7 Minh Tiến”
66. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị: “Kiểm tra, xem xét kỹ việc đầu tư mới công trình nước sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh gây lãng phí“.
67. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên ( về mở rộng Hệ thống nước sạch tại thôn 20, thôn Ao sen 1)
68. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: “Xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4”.  
69. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: “Khẩn trương bố trí kinh phí xây bờ kè đập phai Quăng chiều dài khoảng 120m“
70. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: “Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đạm, phân bón, thuốc sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã”.
71. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
72. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
73. Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức
74. Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
75. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang