61. Danh mục tài liệu tham khảo thi Viên chức 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nội dung: kiến thức chung
62. Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
63. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2019
64. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn vốn của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
65. Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019
66. Trả lời ý kiến cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Công trình thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
67. V/v trả lời đề nghị của cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất -tiêu thụ nông sản cho địa phương.
68. Thông báo danh sách có đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  
69. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
70. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
71. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Sơn Dương kiến nghị về “một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng”
72. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị “Xây dựng phai tưới tiêu cho cánh đồng ruộng thôn Nà Tang”
73. V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị “Duy trì hoạt động của công trình nước sạch cho thôn 7 Minh Tiến”
74. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị: “Kiểm tra, xem xét kỹ việc đầu tư mới công trình nước sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh gây lãng phí“.
75. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên ( về mở rộng Hệ thống nước sạch tại thôn 20, thôn Ao sen 1)