61. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.
62. Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Chè Shan Tuyết
63. ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BÁN THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
64. DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
65. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II)
66. Các cơ sở kinh doanh giống Phân bón địa bàn tỉnh Tuyên Quang (số liệu đến 31/3/2021)
67. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng (các loại cây trồng) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quý I/2021
68. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Được cập nhật đến tháng 3/2021)
69. V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn xã, nhất là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như cây chuối tây, cây tre Chinh lấy măng”.
70. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan.
71. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang.
72. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
73. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: “Đầu tư kinh phí xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất, tưới cho diện tích khoảng 20ha đất lúa của thôn Cao Bình”.
74. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. đề nghị: “Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm đã hư hỏng trên địa bàn xã (trạm bơm Cây Mò, trạm bơm Ruộc)”.
75. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. Đề nghị: Nâng cấp bể chứa, đường ống dẫn nước của thôn Bình Ca, thôn Trường Thi B“