91. Văn bản số 169/SNN-CNTY ngày 02/02/2021 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri xã Thái Long thành phố Tuyên Quang trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII đề nghị “Xem xét hỗ trợ cho các hộ dân chăn nuôi bị thiệt hại về Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) năm 2020”.
92. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.
93. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Bình
94. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương về “Đề nghị nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho cá nhân, tập thể có đóng góp làm giàu cho môi trường rừng (ngoài cơ chế, chính sách đã được hưởng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020)
95. Trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa về nội dung: Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sinh hoạt cho khu tái định cư thuộc xã Hùng Mỹ, hiện nay công trình này xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân sinh hoạt.
96. Về việc Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, nội dung kiến nghị: “Diện tích rừng trồng thuộc chương trình Dự án 327 đã khai thác nhưng chưa giao đất cho ai để quản lý và trồng rừng. Vì vậy đề nghị được giao đất cho người dân trồng rừng phát triển sản xuất”.
97. Trả lời cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hoá về nội dung đề nghị “Hỗ trợ rọ sắt xây dựng hệ thống kè chống xói ội dung đề nghị“Hỗ trợ rọ sắt xây dựng hệ thống kè chống xói lở bờ suối tránh làm mất đất sản xuất của một số hộ gia đình ở cánh đồng Làng Chang, Khuân Hang, Gia Kè”.
98. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
99. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020
100. Quyết định khen thưởng thành tích trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
101. Quyết định khen thưởng thành tích Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
102. Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
103. Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 - 2020)
104. Quyết định Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2016-2020)
105. Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020