16. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá
17. Về việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn
18. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 26/8/2020 đến ngày hết quý III năm 2020)
19. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 10/8/2018 đến 25/8/2020)
20. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT gói thầu: Mua sắm thiết bị một cử điện tử
21. Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 của Sở NN và PTNT
22. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020
23. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng canh tranh rút gọn trong nước gói thầu số 03 mua sắm dụng cụ, thuốc thú y, vắc xin và hoocmon điểu khiển sinh sản để phục vụ công tác thụ tỉnh nhân tạo
24. Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, thiết bị máy móc phục vụ dự án “ Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, bảo quản thức ăn trong chăn nuôi bò”
25. Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 04 mua thức ăn để hỗ trợ, chế biến, bảo quản và dự trữ cho bò thuộc dự án “ Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, chế biến, bảo quản thức ăn trong chăn nuôi bò”
26. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 1, Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019
27. Thông báo kết quả xét tuyển công chức năm 2019
28. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
29. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiểu chuẩn dự phóng vấn vòng 2 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức năm 2019
30. Kế hoạch số 01/KH-HĐTDCC ngày 01/7/2020 về tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019