106. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
107. Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi thú ý, trạm trồng trọt và BVTV, trạm khuyến nông thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện quản lý
108. Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020
109. Đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.
110. Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015
111. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê bao dịch vụ cung cấp dữ liệu 18 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2019-2021
112. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm của các xã khó khăn, xã loại II, xã loại III trên địa bàn tỉnh năm 2019
113. Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Dự án hỗ trợ ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo , chế biến bảo quản thức ăn chăn nuôi bò tại huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cồng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoàn 2018-2020
114. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
115. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
116. Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang