,

Trả lời ý kiến cử tri

76. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: Xây dựng thêm công trình nước sạch tập trung tại thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.
77. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: “Đầu tư xây dựng tuyến kênh Đán Nhang từ thôn Nặm Đíp đến khu ruộng của thôn Nà Khà,
78. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đề nghị: Xây dựng thêm công trình nước sạch tập trung tại thôn Kẽm, xã Phù Lưu.
79. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình nước sạch (nguồn nước từ thôn Bắc Muồi)
80. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư thuộc thôn Nặm Chá chưa có nước sinh hoạt.
81. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: “Đầu tư xây dựng kè bờ sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận thôn Quan Hạ - xã Trung Yên”
82. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên đề nghị: “Tu sửa hệ thống kênh mương đập Ô Rô để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng”.
83. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị: “Tu sửa đập Thủy Luân, thôn Quảng Tân để đảm bảo nước tưới tiêu cho nhân dân”
84. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị Tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện chính sách về bảo vệ rừng theo quy định của UBND tỉnh.
85. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây dựng nhà máy nước sạch cung ứng cho nhân dân.    
86. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa huyện Yên Sơn đề nghị: Có chính sách kêu gọi đầu tư chế biến lâm sản, và tiếp tục giúp đỡ xã Công Đa duy trì chứng chỉ rừng FSC
87. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị hỗ trợ các loại giống cây lâm nghiệp có năng xuất, chất lượng cao, hỗ trợ keo giống theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
88. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Chân Sơn huyện Yên Sơn đề nghị Xem xét giải quyết việc thực hiện chế độ hỗ trợ người dân trồng rừng phòng hộ.
89. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Yên qua Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
90. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình