,

Trả lời ý kiến cử tri

31. Văn bản số 2135/SNN-TL ngày 31/10/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xãKhâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị “Nghiên cứu, khảo sát, sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt và hồ chứa nước tưới tiêu cho xã Khâu Tinh, để đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân”
32. Văn bản số 2119/SNN-TL ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình kiến nghị Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân
33. Văn bản số 2124/SNN-TTBVTV ngày 28/10/2022 về trả lời cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang kiến nghị về vấn đề giao khoán đất sản xuất nông nghiệp giữa Công ty cổ phần chè Sông Lô với các hộ tại Tổ dân phố 2, phường Đội Cấn
34. Văn bản số 2115/SNN-PTNT ngày 28/10/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thành Long đề nghị: Việc triển khai Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗtrợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thôn Loa, xã Thành Long rất chậm, đề nghị các cấp xem xét, giải quyết đáp ứng nhu cầu của nhân dân (trên địa bàn thôn có 40 hộ đăng ký, nhưng chỉ có 02 hộ được hỗ trợ).
35. Văn bản số 2135/SNN-TL ngày 31/10/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị: “Nghiên cứu, khảo sát, sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt và hồ chứa nước tưới tiêu cho xã Khâu Tinh, để đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân”.  
36. Văn bản số 2015/SNN-QLCL V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên “Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc trừ sâu”
37. Văn bản số 1841/SNN-KL ngày 20/9/2022 V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên kiến nghị: Đối với Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021 đề nghị mở rộng nhiều đơn vị cung ứng cây giống để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân và bảo đảm chất lượng cây giống.
38. Văn bản số 1623/SNN-TTN ngày 24/8/2022 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã Nhân Mục để đưa vào sử dụng, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân. Cử triphản ánh, công trình được thi công từ năm 2020 đến nay chưa xong, việc xây dựng đường ống là mảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân.
39. Văn bản số 1633/SNN-TL ngày 24/8/2022 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các trạm đo mực nước tự động và thước đo cốt nước trên các dòng sông, để người dân biết chủ động thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, hạn chế những thiệt hại do mưa lũ và khi nhà máy thủy điện xả nước”.
40. Vản bản số 1590/SNN-PTNT ngày 19/8/2022 trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, cở sở vật chất vănhóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... để xã Yên Thuận đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới”.
41. Văn bản số 1591/SNN-PTNT ngày 19/8/2022 giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX đề nghị: “Sửa mẫu thiết kế 03 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, bể biogas theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc bổ sung mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện ở các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn”.
42. Văn bản số 1581/SNN-TL ngày 18/8/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn”.
43. Văn bản số 1585/SNN-TL ngày 19/8/2022 v/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnhquy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn”.
44. Văn bản số 1565/SNN-TL ngày 17/8/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét xử lý đoạn bờ suối Chả, kè suối Chả. Đoạn suối tiếp giáp giữa phường Hưng Thành và phường Tân Quang, cách đây một năm đã được Nhà nước kè suối cả 02 bên nhưng sau đợt lũ tháng 5, phía kè bên Tân Quang bị sạt lở khoảng 20 m, đá và lan can tụt xuống suối, làm hẹp dòng chảy, cẩn phải giải quyết ngay”
45. Văn bản số 1552/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX đề nghị:“Khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”.