,

Trả lời ý kiến cử tri

61. Văn bản số 2136/SNN-TTBVTV ngày 22/10/2021 Về việc rả lời ý tkiến, kiến nghị của cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Có kế hoạch phát triển cây lê bản địa, để phát triển kinh tế và làm hình ảnh đặc trưng của khu du lịch xã Hồng Thái.
62. Văn bản số 1869/SNN-KH ngày 20/9/2021 V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ban hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ khuyến nông thôn, bản”
63. Văn bản số 1860/SNN-TTBVTV, ngày 20/9/2021. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Đề nghị “ Các cơ quan có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí cải tạo diện tích chè giống cũ chất lượng thấp bằng các giống mới chất lượng cao”
64. Văn bản số 1850/SNN-TL ngày 17/9/2021 về việc Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. đề nghị“Xem xét xây dựng công trình Phai Giàng, thôn Nà Giàng hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất”
65. Văn bản số 1848/SNN-TTBVTV, ngày 16/9/2021. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, đề nghị: :“Có chính sách hỗ trợ giá giống cây lúa, ngô cho nhân dân”.
66. Văn bản số 1849/SNN-TL ngày 17/9/2021. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Chỉ đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang sớm bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình cấp nước sạch thôn Khuôn Khoai và thôn Làng Đanh để đáp ứng nhu cầu của nhân dân”.
67. Văn bản số 1846/SNN-KL ngày 16/9/2021. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang về việc: “Xem xét rà soát và kiến nghị điều chỉnh vị trí mốc phân loại rừng phòng hộ do mốc cắm hiện nay gần nhà dân, gây khó khăn trong việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân thôn Nà Chác, xã Năng Khả”.
68. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét lại mức đóng quỹ ủng hộ phòng chống thiên tai, hiện nay mức đóng tính theo hộ gia đình và thu theo độ tuổi lao động là chưa hợp lý”
69. Trả lời ý kiến cử tri xã Ninh Lai về việc đề nghị đầu tư xây dựng đập Hội Kế đề nghị: “Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đập Hội Kế xã Ninh Lai để phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp”  
70. Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
71. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị: Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm nghiệp chất lượng cao…
72. Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị:“Sửa chữa, khắc phục công trình bờ kè suối Hẻ tại thôn Làng Soi; bờ kè suối qua thôn 8 Minh Phú
73. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: “Ban hành hướng dẫn sử dụng kinh phí của Ban quản lý công trình thủy lợi cấp xã”.
74. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị: “Sửa chữa đập Tam Tinh để tích nước phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất”.
75. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: “Xây dựng kè đập của công trình thuỷ lợi giáp với đường ĐT 186 tại xã Hào Phú”.