,

Trả lời ý kiến cử tri

106. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang.
107. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: “Đầu tư kinh phí xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất, tưới cho diện tích khoảng 20ha đất lúa của thôn Cao Bình”.
108. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. đề nghị: “Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm đã hư hỏng trên địa bàn xã (trạm bơm Cây Mò, trạm bơm Ruộc)”.
109. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. Đề nghị: Nâng cấp bể chứa, đường ống dẫn nước của thôn Bình Ca, thôn Trường Thi B“
110. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. đề nghị: “Khảo sát, xem xét chuyển trạm bơm tại thôn Hòa Bình cho thôn Hòa Mục để đảm bảo nước tưới tiêu cho diện tích trồng cây ăn quả, rau màu vụ 3 của nhân dân”.
111. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. đề nghị: “Hỗ trợ kênh mương Parabol đúc sẵn để nhân dân góp ngày công xây dựng tuyến kênh mương Nà Tông- Nà Thuôn“
112. V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương. đề nghị: “Đề nghị cấp bổ sung ống cống tròn để người dân xây dựng kênh mương nội đồng.
113. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang về ý kiến kiến nghị “Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài, Nà Ổi”
114. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa. đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình nước sạch tự chảy tại thôn Bắc Muồi.
115. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Yên trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. đề nghị: Nghiên cứu có giải pháp tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cam cho nhân dân.
116. V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị “Xây kè bờ sông Phó Đáy đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi trường Đảng cũ”.
117. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. Đề nghị “Tiếp tục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện Gò Đồn tại thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến để bảo đảm cấp nước sản xuất cho nhân dân”.
118. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: “Xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các thôn trên địa bàn xã”
119. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Bình trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đề nghị: “Tu sửa công trình thủy lợi phai Cốc Phường hiện đã xuống cấp”.
120. V/v trả lời kiến nghị của cử tri phường Ỷ La thành phố Tuyên Quang sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV