,

Trả lời ý kiến cử tri

106. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình thủy lợi Rõm, thôn Lang Chua với chiều dài khoảng 14km để phục vụ tưới tiêu cho diện tích khoảng 187 ha của nhân dân”.
107. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa kiến nghị: “Xem xét chuyển đổi một phần diện tích đất rừng đặc dụng của khoảnh 172A sang đất rừng sản xuất để giao cho nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp
108. Văn bản số 169/SNN-CNTY ngày 02/02/2021 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri xã Thái Long thành phố Tuyên Quang trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII đề nghị “Xem xét hỗ trợ cho các hộ dân chăn nuôi bị thiệt hại về Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) năm 2020”.
109. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.
110. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Bình
111. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương về “Đề nghị nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho cá nhân, tập thể có đóng góp làm giàu cho môi trường rừng (ngoài cơ chế, chính sách đã được hưởng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020)
112. Trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa về nội dung: Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sinh hoạt cho khu tái định cư thuộc xã Hùng Mỹ, hiện nay công trình này xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân sinh hoạt.
113. Về việc Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, nội dung kiến nghị: “Diện tích rừng trồng thuộc chương trình Dự án 327 đã khai thác nhưng chưa giao đất cho ai để quản lý và trồng rừng. Vì vậy đề nghị được giao đất cho người dân trồng rừng phát triển sản xuất”.
114. Trả lời cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hoá về nội dung đề nghị “Hỗ trợ rọ sắt xây dựng hệ thống kè chống xói ội dung đề nghị“Hỗ trợ rọ sắt xây dựng hệ thống kè chống xói lở bờ suối tránh làm mất đất sản xuất của một số hộ gia đình ở cánh đồng Làng Chang, Khuân Hang, Gia Kè”.
115. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn
116. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.
117. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn
118. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá
119. Về việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn
120. V/v trả lời đề nghị của cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất -tiêu thụ nông sản cho địa phương.