,

Trả lời ý kiến cử tri

136. Về việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn
137. V/v trả lời đề nghị của cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất -tiêu thụ nông sản cho địa phương.
138. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Sơn Dương kiến nghị về “một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng”
139. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị “Xây dựng phai tưới tiêu cho cánh đồng ruộng thôn Nà Tang”
140. V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị “Duy trì hoạt động của công trình nước sạch cho thôn 7 Minh Tiến”
141. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị: “Kiểm tra, xem xét kỹ việc đầu tư mới công trình nước sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh gây lãng phí“.
142. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên ( về mở rộng Hệ thống nước sạch tại thôn 20, thôn Ao sen 1)
143. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: “Xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4”.  
144. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: “Khẩn trương bố trí kinh phí xây bờ kè đập phai Quăng chiều dài khoảng 120m“
145. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: “Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đạm, phân bón, thuốc sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã”.
146. Văn bản số 1502/SNN-PTNT về việc làm rõ nội dung phản ánh nêu tại Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
147. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII