,

Thủy lợi - PCLB - Quản lý đê điều

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1025/SNN-TL25-05-2015
Ngày hiệu lực: 25-05-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
986/PA-PCTT20-05-2015
Ngày hiệu lực: 20-05-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
340/QĐ-UBND13-04-2015
Ngày hiệu lực: 13-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/CT-UBND13-04-2015
Ngày hiệu lực: 13-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/KH-PCTT08-04-2015
Ngày hiệu lực: 08-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
76/SNN-TL15-02-2015
Ngày hiệu lực: 15-02-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
262/PCLB10-02-2015
Ngày hiệu lực: 10-02-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
174/2014/TT-BTC17-11-2014
Ngày hiệu lực: 17-11-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1230/SNN-TrTr22-07-2014
Ngày hiệu lực: 22-07-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
794/QĐ-BNN-TCTL21-04-2014
Ngày hiệu lực: 21-04-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/2012/QĐ-UBND28-12-2012
Ngày hiệu lực: 28-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/2022/TT-BNNPTNT01-01-1900
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/2022/TT-BNNPTNT 01-01-1900
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực