,

Các Sở ngành

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
333/QĐ-SNN10-09-2020
Ngày hiệu lực: 10-09-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/HDLS22-06-2020
Ngày hiệu lực: 22-06-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
302/HDLN-SNN-STC-KHĐT-10-03-2020
Ngày hiệu lực: 10-03-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/QCPH25-10-2019
Ngày hiệu lực: 25-10-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
1089/STC-QLNS05-08-2019
Ngày hiệu lực: 05-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/QĐ-SKHCN17-07-2019
Ngày hiệu lực: 17-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
839/HDLN-STC-NN&PTNT19-06-2019
Ngày hiệu lực: 19-06-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
170/ĐL-SVKTTDL18-03-2019
Ngày hiệu lực: 18-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/HD-SNN07-02-2019
Ngày hiệu lực: 07-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
220/STP-VP26-04-2018
Ngày hiệu lực: 26-04-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/QCPH26-04-2018
Ngày hiệu lực: 26-04-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
2325/HDLN-NN-TC-KHĐT16-11-2017
Ngày hiệu lực: 16-11-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
765/STP-PBGDPL01-09-2017
Ngày hiệu lực: 01-09-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
422/HD29-06-2017
Ngày hiệu lực: 29-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
331/STTT-CNTT26-09-2016
Ngày hiệu lực: 26-09-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực