Khi lãnh đạo quyết liệt, dân đồng thuận

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) đã thực sự mang lại những đổi thay trong mỗi gia đình. Từ sự lãnh đạo quyết liệt và làm tốt công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nơi đây đã phát huy vai trò chủ thể, đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới của người dân.

ATK HÔM NAY

Những ngày Tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm các xã ATK. Kể từ mùa thu Cách mạng năm 1945, các xã ATK đã có nhiều đổi thay, cuộc sống mới ...