,

Nông thôn mới

Lâm Bình xây dựng không gian du lịch “Sạch - xanh - đẹp - an toàn”

Nhằm xây dựng không gian du lịch “Sạch - xanh - đẹp - an toàn”, trong những năm qua huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) đã triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và khuyến khích người làm dịch vụ du lịch tận dụng các thế mạnh tự nhiên sẵn có để phát triển du lịch. Thông qua đó, giúp khách du lịch được trải nghiệm các dịch vụ thân thiện với môi trường, thiên nhiên.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Kinh tế tập thể nếu phát triển ...

Quyết tâm không nợ tiêu chí

heo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh hầu hết các xã nằm trong lộ trình về đích NTM ...

Nhà sạch, vườn đẹp nông thôn mới

Đôi bàn tay khéo léo cùng với sự linh hoạt, sáng tạo, những phụ nữ nông thôn huyện Hàm Yên đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn với mô hình ...

Chiêu Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, xã Chiêu Yên đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ...