“Sống” được với nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng, góp phần giảm nghèo. Do đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn đã có nhiều đổi mới trong dạy nghề, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để người lao động học nghề xong có thể “sống” được với nghề.