Thuê đất canh tác để sản xuất: Hình thức tích tụ ruộng đất hiệu quả

Việc dồn điền, đổi thửa nhằm hạn chế tình trạng manh mún ruộng đất, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện đất đai thuộc quyền sử dụng của người dân thì việc các tổ chức, cá nhân thuê lại ruộng đất là hình thức tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn đã mang lại hiệu quả.

Xã Nhân Mục đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 28-5, UBND huyện Hàm Yên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã Nhân Mục đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có đồng ...

Người dao đổi đời từ trồng rau sạch

Hồng Thái là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Na Hang, với hơn 300 hộ dân, trong đó 98% dân số là dân tộc Dao. Ở đây điều kiện khí hậu thời tiết rất ...

Thời của các hợp tác xã kiểu mới

Các hợp tác xã được tổ chức theo mô hình liên hiệp hợp tác xã tổ chức theo chuỗi đang được khuyến khích nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp này ...