,

Nông thôn mới

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội qua tổ chức Hội Nông dân

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, phát huy tốt vai trò ủy thác các nguồn vốn vay, làm cầu nối giúp hội viên được tiếp cận nguồn vốn chính sách để xây dựng các mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Sức vươn Yên Linh

Yên Linh có vị trí địa lý khá đặc biệt, bởi giao thông không thuận lợi để phát triển kinh tế. Trong suốt quá trình phát triển, bà con sinh sống trên ...

Người uy tín tiêu biểu ở thôn Làng Chạp

Là một người uy tín tiêu biểu ở xã Trung Sơn, ông Hoàng Văn Đương ở thôn Làng Chạp luôn phát huy vai trò trách nhiệm và giữ "ngọn lửa" đam mê trong ...

Câu chuyện xây dựng lòng tin trong hợp tác xã

Mỗi hợp tác xã lựa chọn một hướng đi riêng song đều gặp nhau ở điểm chung là tăng cường mối liên kết theo chuỗi. Cùng với đó, việc tạo được lòng tin ...

Hiện thực giấc mơ Thôm Luông

Người dân ở Thôm Luông, xã Thượng Nông (Na Hang) đã từng nghĩ, đời mình sẽ chẳng bao giờ khấm khá được. Bởi hễ làm cái gì đang vào “guồng quay” phát ...

Nâng cao thu nhập từ thay đổi tư duy

Xác định đúng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, huyện Yên Sơn đã lồng ghép hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều nông dân ...